09-02-2014

2,5 års ædruelighed og lidt andet blog

Blog lørdag den 8. februar

Det er i dag jeg har 2,5 år uden alkohol, en dag jeg kunne se i mine alkohol tåger som noget totalt uopnåeligt.

En rejse som egentlig startede den 6. maj 2008 hvor jeg for alvor begyndte at gøre noget ved min alkoholisme. Men det jeg lærte der i behandlingen på Orelund og som jeg ikke kunne bruge til noget dengang, at der skulle alvorlige bump med vejen i årenes løb! havde jeg ikke forudset eller havde jeg! men jeg gjorde jo ikke noget ved det.

Da det for alvor gik ned ad bakke i 2011 og endte med indlæggelse i døgnbehandling igen takket være min søster og Michael og min søn Joachim som gjorde det økonomisk mulig at være på Orelund (behandlings sted, Minnesota)og i støtten efter, tak til Pia min veninde som med de 3 nævnte støttede mig, og mine nevøer og hvem der var der havde malet min lejlighed så jeg vendte hjem til pænt og nydeligt hjem.

Men hjalp det så nej jeg var stadig i afhængighedens vold med følger deraf nervebetændelse som jeg stadig har. Jeg troede jeg havde ramt bunden ved at ligge i 3 måneder og drikke mig til black out, jeg egentlig ikke om vi alkoholikere skal ramme bunden, nogen behøver det ikke men jeg havde i hvert fald ramt min bund.

Jeg tog et alvorligt tilbagefald igen og ramte igen bunden, der kan jeg takke Dorte min søster der sad og vågede over mig i et par dage og gu ved hvad jeg fik af medicin men hun er jo halvt ”medicin” kvinde så det var jeg tryg ved.

Da jeg var kommet nogenlunde på højkant igen måtte jeg sande at jeg var magtesløs overfor alkohol nu var jeg slet ikke i tvivl. Der besluttede jeg for at sætte alt ind med det jeg havde lærte tidligere og sidst på Orelund,

Jeg begyndte i AA og en tilbagefaldsgruppe i Lænken med antabus og ikke mindst hypnose og hvad Jeanette Winther ellers behandlede mig med, og EFT terapi som Carsten Jeppesen lærte mig at benytte. Det hjalp jeg har ikke haft tanker om at drikke siden. Det skal nævnes at jeg den dag ikke tager medicin for min afhængighed fordi jeg tror ikke på det afhjælper sygdommen men fastholder alkoholikeren i mentalt afhængighed (mener jeg personligt)

Status PT jeg bruger et par fællesskaber som faste pejlepunkter og prøver på ikke at sætte mig i sitautioner Som stresser mig unødvendig og lever i nuet, efter af have læst Eckhart Tolle ”NUETS KRAFT” og igangværende bog med Mary O’Malley ” afhængighed din skjulte gave” og desuden deltager jeg i spirituelle aftener og bruger meditation / afspænding.

Her sidst i denne uge kom min sindsro på prøve da et kortere kæreste forhold sluttede men jeg stod distancen, det kan ellers være en direkte vej tilbage til aktiv alkoholiker igen.

Og hver aften jeg går ædru i seng er en sand gave 🙂 tak for mig.